05

5cze2024

5 czerwca 2024 r. w grupie IV ,, Jagódki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt. ,,Tak wiele już potrafimy…” w ramach innowacji pedagogicznej ,,Skuteczne zdziwienie- wyzwalająca myślenie nauka czytania”. Celem zajęć było stworzenie sytuacji edukacyjnej sprzyjającej wyzwoleniu pozytywnej motywacji do nauki czytania i pisania oraz rozwijanie więzi z rodzicami poprzez wspólne uczestniczenie w zabawach. Dzieci wraz z rodzicami brały udział w zabawach integracyjnych, rytmicznych z wykorzystaniem różnych przedmiotów. Sześciolatki wskazywały miejsce występowania głosek w zależności od podanego kodu składającego się z figur geometrycznych. Jagódki wykazały się świetną znajomością 22 gestów odpowiadających wprowadzonym literom. Przerywnikiem w zmaganiach dydaktycznych było wykorzystanie Sigumy podczas aktywnego słuchania muzyki. Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem pokonywały samogłoskowy tor przeszkód. Na kolorowej planszy odszukiwały ukryte litery i towarzyszące im gesty, poznane w ramach ,,skutecznego zdziwienia”. Samodzielnie odczytywały wyrazy składające się z podanych liter, ze zwróceniem uwagi na głoski trwałe i nietrwałe. Rozwijały pamięć wzrokową układając wyrazy z drewnianych klocków. Rozwiązywały zadania matematyczne z zastosowaniem znaków: <,>,=. Na zakończenie zajęć wspólnie z rodzicami uczestniczyły w zabawie z ozobotami, utrwalając poznane litery pisane. Dziękujemy rodzicom za udział w zajęciach otwartych i słodką niespodziankę przygotowaną dla wszystkich dzieci.

Opracowała: I. Tomasiewicz-Matusiak

Skip to content